For my family and friends ™ (haolegirl) wrote,
For my family and friends ™
haolegirl

Mai Haalele i Kau Olelo Makuahine

Mai Haalele i Kau Olelo MakuahineAloha kākou e nā makamaka heluhelu, eia mai kahi mo'olelo hoihoi mai ka nūpepa Kuokoa Home Rula, lā 4 o Ianuali, 1906. A penei ia:
O ka olelo kupa a kekahi lahui elike me ka Olelo Hawaii a ka lahui Hawaii, oia no ka mea i kapa ia he olelo makuahine na ke kanaka Hawaii. Ma ko makou hoomaopopo ana, ehia la o na Hawaii opio i hoonaauaoia iloko o na Kulanui o kakou iho nei, a mawaho aku nei hoi o kakou i kuonoono maoli ko lakou ike ame ko lakou makaukau ma ka olelo makuahine o ko lakou aina hanau.

Ke ike nei kakou i keia mau la e nee nei, eia na aapo ana a na opio ma ka olelo Beritania, a ua nele maoli ko lakou manao ana e huli i ka ike i ka olelo oiwi o ka aina hanau. Ua maopopo loa mamuli o ka hoopauia ana o na kula aupuni olelo Hawaii, ua hoopau maoli ia na poo-wai nui e loaa mai ai na auwai o ka ike ma ia olelo i na opio o Hawaii nei.

Oiai makou e kakoo aku ana i na iini holomua o na poe ike olelo Beritania, ma ke ano, he mea pono i ko Hawaii nei lahui opio ke hoomaamaaia ma ka ike olelo Beritania, oia hoi ka olelo Enelani, i mea e loaa ai i ka opio na keehina holo mama me ke au awiwi o ka holomua [e nee] nei maluna o ka hapanui o ka ilihonua, mamuli o na hoonee ana a ka olelo Beritania, eia nae, aole no he mea hewa no ka opio hanau o Hawaii, o ka oi aku nae, o ka Hawaii kanaka maoli, ke ike maopopo i ka olelo a kona mau kupuna.

Eia na haole naauao o ko na aina e, ke hoea mai nei ma ko kakou mau kaiaulu nei, a ma ko lakou wa e ninau mai ai i kekahi Hawaii opio maoli i ke ano o kekahi huaolelo kahiko i ikeia e lakou ma kekahi mau buke a nupepa Hawaii kahiko, e olelo aku ana keia opio, "I don't know," oia hoi, "Aole au i ike." He ike ole ka hoi, oiai, ua hoohemahema maoli no oia i ka ike ame ka makaukau i kana olelo ponoi iho.

E hoea mai ana ma keia mua aku e lilo ai ka hapanui loa o na huaolelo Hawaii i kamaaina ia kakou i keia wa, i mau huaolelo pohihihi i na opio Hawaii o keia mau mua ae. Ma ko makou manao, iwaena o umi poe Hawaii opio e hele nei i na kula "haole" o nei mau la, aole paha e loaa he elima oia poe i hiki ke kakau i ka olelo Hawaii me ka pololei.

O na wahi wale no e loaa ai na ike olelo Hawaii i keia poe opio oia na Kula Sabati Hawaii, na luakini, e haiolelo ia ana ma ka olelo Hawaii, na anaina i akoakoa ai na Hawaii maoli, na buke ame na nupepa Hawaii nohoi. O ka launa ana ame ke kamailio ana me na Hawaii ma ka olelo Hawaii no ka imi ana i ka ike olelo Hawaii, he mea no ia e loaa ai ka ike.

http://ulukau.org/
http://wehewehe.olelo.hawaii.edu/cgi-bin/hdict?l=haw


Seen at http://starbulletin.com/2005/01/16/news/index2.html

Cross-posted to hawaiians
Tags: olelo oiwi
Subscribe

 • More on Jere Krischel

  Instead of responding to Jere Krischel I talk about him in the third person LOL But his ideology is annoying and his racism against Hawaiians... well…

 • Aunty Genoa Keawe

  Aunty Genoa Keawe... on the right of this pic: From http://www.lonomusic.com When I was a very little girl... I was very poor. Well very few…

 • My mana o about Hawaiian music by Hawaiians

  Kealii Reichel... I LOVE HIS MUSIC. I even listen to it when I am in the Washington DC area. It's just as yummy to me as aku palu. Hawaiian…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments